TUR utvecklar inför framtiden

TUR-mässan följer med i mötesbranschens utveckling med fler nischade event som svarar mot besökarnas behov av affärer och kunskap. Resebranschen har också de senaste åren genomgått stora förändringar med digitalisering samt ändrade res- och köpvanor.

Våren 2015 lanserades ett nytt koncept för TUR som bestod av fyra olika delar:

- Svensk Besöksnäringskongress
- Scandinavian International Travel Meet
- Business Travel & Meetings Forum
- Resemässan TUR Göteborg

Nu i höst arrangerades Resemässan TUR Stockholm, som var ett helt nytt format. Konceptet var att skapa en tids- och kostnadseffektiv mötesplats där utställare kunde träffa slutkonsument.

Efter vårens genomförande i Göteborg har en omfattande utvärdering gjorts av de olika koncepten. Den skandinaviska turism- och resebranschen är väl etablerad med mycket nära relationer och i vissa segment inom B2B finns inte behovet att mötas varje år.


Planerna för TUR 2016 och 2017 är följande:
2016

- Svensk Besöksnäringskongress (B2B) – 17 mars på Svenska Mässan i Göteborg
- Business Travel & Meetings Forum (B2B)
- Resemässan TUR Stockholm (B2C)

2017

- Business Travel & Meeting Forum (B2B)
- Scandinavian International Travel Meet (B2B)
- Ny konsument mässa/event Göteborg (B2C)
- Resemässan TUR Stockholm (B2C)

Resemässan TUR Göteborg kommer att fortsätta utvecklas och vi fokuserar på att skapa en eller flera nischade mötesplatser där branschen kan träffa slutkonsumenten. Vilket är helt i linje med den utveckling vi ser i mötesbranschen.

För mer information kontakta:

Farhad Kakavand,
Affärsansvarig TUR, tfn 031-708 81 44,

Ulrika Liss-Daniels,
VD Svenska Mässan Mässor och Möten AB, tfn 031-708 87 71,